Tutvustus

- Instituudi TA tegevuse aktiviseerimine ja toetamine
- teadusadministratiivse tegevuse avalikustamine ja koostöövõrgustiku laiendamine;
- instituudi TA tegevuse üldine koordineerimine.

sh (sh rahastus- ja partnerlusalase info hankimine, projektide nõustamine taotlemise ja elluviimisel, info lisamine registritesse, ürituste korraldamine, TA alase dokumentatsiooni haldamine)