Põhitööülesanded

Õppekorralduse ja õppearenduse toetamine

Õppevaldkonna õigusaktide koostamine (õppekorralduse eeskiri, ÕKE, õppekava statuut, ÕKS, akadeemiline kalender, stipendiumid, õppetoetused, õppekulude hüvitamine, õppemaks, trahviraha, ekstern, vabanenud õppekoht, eksmatrikukleerimine, akadeemiline puhkus)

Õppevaldkonna andmete analüüs (statistika, tagasiside)

Ülikooli töötajate õppekorralduse alane nõustamine (õppekavagrupi kvaliteedihindamine, vaided)

Osakonna töö korraldamine ja juhtimine