Uurimisvaldkonnad

Kultuurisemiootika

Võrdlev kirjandusteadus

Kirjandusteooria

Värsiteooria

Vene kirjanduse ajalugu