Põhitööülesanded

Väliskülalisüliõpilaste vastuvõtu ja õpingute lõpetamise korraldamine (väliskülalisüliõpilased, vastuvõtt, tõendid), nõustamine ja väliskülalistudengitega seotud info haldamine (koduleht). Väliskülalistudengitele hinnetelehtede ja kinnituskirjade väljastamine (õppetulemused, kinnituskiri), orientatsiooni korraldamine semestri alguses (orientatsioon), tudengitega seotud info haldamine (andmed), välistudengite tuutorite koolitamine (tuutorid).