Põhitööülesanded

Matemaatikaõpetaja MA

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs BA

Infotehnoloogia juhtimine MA