Põhitööülesanded

Üliõpilaste õppekoormuse kontroll, õppekoormuse ja akadeemilise puhkusega seotud käskkirjade ja korralduste vormistamine

Õppelepingute ja arvete koostamine ja esitamine