Tutvustus

Jari Pärgma tegutseb eesti viipekeele uurimisrühmas, mis hakkab uurima eesti viipekeelt keeleteaduse, sotsiolingvistika ja rakenduslingvistika aspektist. Tema doktoritöö teema on küsimuse ja küsilause ning nende vastuste moodustamine eesti viipekeeles. Ta on emakeelne nooremteadur, kes uurib eesti viipekeelt kui emakeelt.

Uurimisvaldkonnad

süntaks

eesti viipekeele grammatika

eesti viipekeel

viipekeeled