Tutvustus

Jelena Raudla on lõpetanud endise Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala koos pedagoogika lisaerialaga.Tema akadeemiline tegevus ülikoolis algas 1981. aastal.1990. aastal kaitses doktoritöö Moskva Pedagoogilise Teaduste Akadeemias.Tema peamised uurimisvaldkonnad on vene keel võõrkeelena, vene keele õpetamise metoodika ja erialane vene keel.Tal on vene keele õpetamise kogemus üld- ja erialase suunitlusega võõrkeeleõppes ülikoolisiseselt ja laiemale avalikkusele, tasemeõppes kõigis õppevormides ja õppeastmetes.Ta valdab võõrkeeli, õpetab välistudengeid ja tõlgib raamatuid; omab eri- ja metoodikaalaseid publikatsioone; on kirjutanud 9 õpikut; osalenud rahvusvahelistel konverentsidel; kuulub erialastesse organisatsioonidesse; on korraldanud ja läbiviinud täiendkoolitusi, osalenud rahvusvahelistes projektidest.

Põhitööülesanded

Vene keele õpetaja (1.00): üld- ja erialase suunitlusega võõrkeeleõppe; tasemeõppe kõigis õppevormides ja õppeastmetes (Euroopa Keeletasemete skaala A1 – C1).

Uurimisvaldkonnad

Vene keel võõrkeelena; vene keele õpetamise metoodika ja erialane vene keel; vene keele õpikute loomise alused.