Põhitööülesanded

Kursused: spordisotsioloogia, vaba aja sotsioloogia, kehasotsioloogia, spordiajalugu, mängu teooriad, vaba aja ja rekreatsiooni teooriad, kvalitatiivsed uurimismeetodid, eetika spordis ja kehalises kasvatuses, spordi organisatsioon ja korraldus

Uurimisvaldkonnad

Inimese keha ja kehastuse sotsiaalne, kultuuriline ja ajalooline analüüs. Keha sotsiaalne konstruktsioon. Keha kultuuri(de) uuringud (sport, mäng, kehakultuur, kehaline kasvatus).