Põhitööülesanded

Kursused: spordisotsioloogia, vaba aja sotsioloogia, kehasotsioloogia, spordiajalugu, mängu teooriad, vaba aja ja rekreatsiooni teooriad, kvalitatiivsed uurimismeetodid, eetika spordis ja kehalises kasvatuses, spordi organisatsioon ja korraldus

Uurimisvaldkonnad

Spordisotsioloogia, keha uuringud, keha kultuuri(de) uuringud; moraalsed ja eetilised aspektid spordis