Tutvustus

Joonas Plaan on antropoloogia lektor. Oma doktoritöös uuris Joonas kliimamuutuste mõjusid ja kogemusi Newfoundlandi kalurite seas Kanadas. Ta on teinud välitöid Kihnu kalurikogukonnas ning on aktiivne liige rahvusvahelises uurimisrühmas Too Big to Ignore, mis uurib rannakalurite olukorda globaalses maailmas. Täna lisaks TLÜle töötab Joonas Eestimaa Looduse Fondis (ELF) säästliku kalanduse eksperdina.

Põhitööülesanded

Õpetamine: akadeemiline kirjutamine, nüüdisaegsed antropoloogilised ideed, keskkonnaantropoloogia, uurimismeetodid antropoloogias

BA- ja MA-tööde juhendamine

Uurimisvaldkonnad

Inimese ja looduse koosmõjude uurimine, sealhulgas:

keskkonnaantropoloogia

poliitökoloogia

keskkonnaajalugu

maastikuuuringud

kalandus

Läänemere ja Põhja-Atlandi kogukonnad