Tutvustus

Joonas Plaan on antropoloogia lektor. Oma doktoritöös uuris Joonas kliimamuutuste mõjusid ja kogemusi Newfoundlandi kalurite seas Kanadas. Ta on teinud välitöid erinevates Eesti kalurikogukondades. Lisaks TLÜle töötab Joonas Eestimaa Looduse Fondis (ELF) säästliku kalanduse eksperdina ning juhatuse liikmena. Lisaks on Joonas Keskkonnaajaloo keskuse (KAJAK) juhatuse liige.

Põhitööülesanded

Õpetamine: keskkonnaantropoloogia

BA- ja MA-tööde juhendamine

Antropoloogia BA õppekava kuraator

Uurimisvaldkonnad

Inimese ja looduse koosmõjude uurimine, sealhulgas:

keskkonnaantropoloogia

poliitökoloogia

keskkonnaajalugu

maastikuuuringud

kalandus

Läänemere ja Põhja-Atlandi kogukonnad

Looduskaitse