Tutvustus

Joonas Plaan on antropoloogia lektor. Hetkel on tal käsil doktoritöö kirjutamine, mis uurib kliimamuutuste mõjusid ja kogemusi Newfoundlandi kalurite seas Kanadas. Joonas on teinud välitöid Kihnu kalurikogukonnas ning on aktiivne liige rahvusvahelises uurimisrühmas Too Big to Ignore, mis uurib rannakalurite olukorda globaalses maailmas.

Põhitööülesanded

Õpetamine: akadeemiline kirjutamine, nüüdisaegsed antropoloogilised ideed, keskkonnaantropoloogia, uurimismeetodid antropoloogias

BA- ja MA-tööde juhendamine

Uurimisvaldkonnad

Inimese ja looduse koosmõjude uurimine, sealhulgas:

keskkonnaantropoloogia

poliitökoloogia

keskkonnaajalugu

maastikuuuringud

kalandus

Läänemere ja Põhja-Atlandi kogukonnad