Põhitööülesanded

Erasmus+ infotundide korraldamine ja läbiviimine.

Väliskülalisüliõpilaste tagasiside kogumine ja analüüs.