Põhitööülesanded

Rekreatsioonikorraldus BA, MA õppekavade õppenõustaja

Kunstiteraapiad MA õppekava õppenõustaja

Tunniplaanide koostaja (kehakultuur, kehakultuuri õpetaja, rekreatsioonikorraldus BA ja MA, kunstiteraapiad MA)