Põhitööülesanded

Rekreatsioonikorralduse BA, MA õppekavade õppenõustaja

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö BA õppekava nõustaja

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja MA õppekava nõustaja

Tunniplaanide koostaja (kehakultuur, kehakultuuri õpetaja, rekreatsioonikorralduse BA ja MA, integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö, tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja)