Põhitööülesanded

Õppetöö läbiviijate õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine

Õppetöö läbiviijatele õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamiseks tugiteenuste süsteemi loomine

Uurimisvaldkonnad

Diskursuste konstrueerimine ühiskonnas ja inimestevahelises suhtluses

Haridusuuendus, kõrgkoolididaktika, õpikultuuri toetamine ja arendamine kõrgkoolis

Tekstide diskursuseanalüüs, sh meediatekstide kriitiline diskursuseanalüüs

Meediaõpetus