Põhitööülesanded

Kommunikatsioonieriala õppejõud

Kommunikatsiooni õppekava kuraator

kõrgkoolididiaktika uurija ja arendaja

Uurimisvaldkonnad

Diskursuste konstrueerimine ühiskonnas ja inimestevahelises suhtluses

Haridusuuendus, kõrgkoolididaktika, õpikultuuri toetamine ja arendamine kõrgkoolis

Tekstide diskursuseanalüüs, sh meediatekstide kriitiline diskursuseanalüüs

Meediaõpetus