Põhitööülesanded

Digitaalsed õpimängud magistriõpe

Inimese ja arvuti interaktsioon magistriõpe

Avatud ühiskonna tehnoloogiad magistriõpe

Interaktsioonidisain magistriõpe