Tutvustus

Lisaks õppe- ja teadustööle Tallinna Ülikoolis õpin ka Tartu Ülikooli semiootika ja kultuuriteooria doktoriõppes. Teadustöös tegelen semiootika teooriaga, uurin kultuuri, mõtlemise ja tunnetuse suhteid ning nende suhete kujunemist lastel semiootika vaatenurgast. Samuti paeluvad mind kultuuri ja tähenduslikkuse piirid ja suhted looduses, millesse kultuur on istutatud ja seotud.

Põhitööülesanded

Ma õpetan kultuuriteooriat, semiootikat ja teisi nende valdkondadega seotud aineid.

Uurimisvaldkonnad

Semiootika

Kultuur ja varane lapseiga semiootika vaatenurgast

Semiootika looduses ja kultuuris