Tutvustus

Maile omab doktorikraadi (PhD) Tartu Ülikooli haridusteaduste valdkonnas ning magistrikraadi (MA) Tartu Ülikooli Klassiõpetaja erialal. Enne Tallinna Ülikooli tööle asumist, töötas ta mitmeid aastaid (2008–2016) lasteaiaõpetajana. Aastatel 2021–2023 töötas Maile Tallinna Ülikoolis alg- ja alushariduse külalislektorina ning alates 2023 asus õpetajahariduse lektori positsioonile.

Tema õpetatavad ained on peamiselt seotud uurimismeetoditega ning õpetaja eneseanalüüsi, eneserefleksiooni ja enesejuhtimise temaatikaga. Samuti on ta seotud erinevate projektidega (nt Rahatarkuse õpiväljundid vanuseastmete kaupa Rahandusministeeriumile; TREL – Teacher Research Literacy).

Lisaks eelnevale on Maile ka klassiõpetaja õppekava üliõpilastele mentor, kes vajadusel suunab ja juhib grupiprotsesside toimimist ning on nõu ja jõuga üliõpilastele abiks, et neid toetada parimal võimalikul viisil edukal õpingute teekonnal.

Põhitööülesanded

Õpetamine bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel

Teadustöö

Magistritööde juhendamine

Klassiõpetaja õppekava arendamine

Klassiõpetaja õppekava üliõpilaste mentorlus

Uurimisvaldkonnad

Tekstimõistmine I ja II kooliastmes; lugemishuvi I ja II kooliastmes; õpetamisstrateegiad I ja II kooliastmes

Algaja õpetaja kutseidentiteet