Põhitööülesanded

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs BA

Matemaatikaõpetaja MA

Erasmus+ koordinaator