Põhitööülesanded

Integreeritud loodusteadused Bioloogia (kõrvalerialaga)

Bioloogia (kõrvalerialaga)

Geoökoloogia (kõrvalerialaga)

Füüsika (kõrvalerialaga)

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Õppekavade nõustaja