Põhitööülesanded

Bioloogia (kõrvalerialaga)

Füüsika (kõrvalerialaga)

Geoökoloogia (kõrvalerialaga)

Integreeritud loodusteadused

Õppekavade õppenõustaja