Põhitööülesanded

Integreeritud loodusteadused

Bioloogia (kõrvalerialaga)

Geograafia kõrvaleriala

Füüsika kõrvaleriala

Bioloogia kõrvaleriala

Keemia kõrvaleriala

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Loodusteaduste õpetaja

Õppekavade nõustaja