Tutvustus

PhD Marju Kõivupuu (1960) on folklorist ja kultuuriloolane, kelle uurimishuvid maastiku ja kultuuri keskuses on seotud inimese ja looduse/maastiku suhete ning kultuuripärandi teemaderingiga. Lisaks tegeleb surmakultuuri ja rahvameditsiini uurimisega. On juhendanud edukalt doktorante ja magistrante; mitmed tema monograafiad on pälvinud nii TLÜ kui ka vabariiklikul tasemel tunnustust. TLÜs loeb eesti ja võrdleva rahvaluule kursust, samuti mitmeid erikursusi (maailmavaated ja usundid, maastikupärand ja argikultuur jne).

Põhitööülesanded

Loengute pidamine,

juhendamine,

teadustöö.

Uurimisvaldkonnad

Maastiku ja kultuuri suhted;

Kultuuripärand;

Surmakultuur;

Rahvameditsiin;

Estica.