Tutvustus

PhD Marju Kõivupuu (1960) on folklorist ja kultuuriloolane, kelle uurimishuvid maastiku ja kultuuri keskuses on seotud inimese ja looduse/maastiku suhete ning kultuuripärandi teemaderingiga. Lisaks tegeleb surmakultuuri ja rahvameditsiini uurimisega. On juhendanud edukalt doktorante ja magistrante; mitmed tema monograafiad on pälvinud nii TLÜ kui ka vabariiklikul tasemel tunnustust. TLÜs loeb eesti ja võrdleva rahvaluule kursust, samuti mitmeid erikursusi (Maastik pärimuses, pärimus maastikul; loengud Maailmavaated ja usundid kursuse raames jne). 

Põhitööülesanded

Loengute pidamine,

juhendamine,

teadustöö.

Uurimisvaldkonnad

Fokloristika,maastiku ja kultuuri suhted

etnoloogia

maastiku ja kultuuri suhted.