Põhitööülesanded

Õppeinfosüsteemi administreerimine (ÕIS)

ÕISi kasutajaõiguste haldamine

ÕISi arendusvajaduste analüüsimine