Uurimisvaldkonnad

Mängude disain

Tõsised mängud ja mängupõhine õpe

Mängu-uuringud

Digitaalsed tehnoloogiad ja kultuur

Digitaalne tehnoloogia ja loovus