Põhitööülesanded

Erasmus+ välisõppes osalemise koordineerimine

Erasmus+ välispraktikal osalemise koordineerimine

Stipendiumilepingute sõlmimine