Tutvustus

Priit Raudkivi on ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur, doktoritöö kaitsnud keskaja ajaloost. Tema esmane uurimisvaldkond on Eesti ja Läti keskaja (Vana-Liivimaa) ajalugu. Eriti on teda huvitanud Vana-Liivimaa ühiskondliku ülesehituse eripära ja siinsed võimusuhted. Viimased kümmekond aastat on teda paelunud ka keskkonnaajaloo problemaatika fookusega Läänemere idakaldale. Ta on uurinud globaalse mõjuga loodussündmuste (nt vulkaaniline tegevus ja sellest tingitud kliimavariatsioonid) ühiskondlikku mõju Eestis ja Lätis. Erihuvist Britannia ajaloo vastu on ta avaldanud kolm laiemale lugejaskonnale mõeldud raamatut.

Põhitööülesanded

Osalemine 1. IUT31-6 Eesti ajaloo rahvusülene raamistik: transkultuurilised põimingud, ülemaailmsed organisatsioonid ja piiriülene ränne (16.-21. saj.) 2. TF5516 (TLÜ) Tormid – Eesti kliima ekstreemsused ja nende mõju ühiskonnale 3. PRG908 Eesti keskkonnaliikumine 20. sajandil: ideoloogia, diskursid, praktikad

Uurimisvaldkonnad

Eesti ja Läti keskaja ajalugu; Keskkonnaajalugu: ajalooline klimatoloogia