Põhitööülesanded

Õppejõudude assisteerimine õppetööga ja asjaajamisega seotud tegevustes.