Põhitööülesanded

Juhtida instituudi taseme- ja täiendusõppe protsessi, õppekorraldust. Koostöö arendamine ülikooli siseselt ning väliste partneritega.