Tutvustus

Talvi Märja on eesti andragoog. Ta lõpetas 1954. aastal Tallinna 10. keskkooli ja 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli spordipedagoogika ja 1973. aastal psühholoogia erialal. 1983. aastal kaitses ta psühholoogiakandidaadi kraadi.

1970. aastate teisel poolel alustas ta täiskasvanute koolitamisega. Aastatel 1986–1998 oli ta Tallinna Pedagoogikaülikooli andragoogika ja juhtimistöö õppetooli juhataja. Aastast 1989 dotsent, aastast 1993 andragoogika professor, ning aastast 1998 emeriitprofessor.

Ta on osalenud täiskasvanuhariduse valdkonna teadus- ja arendustegevuses ning täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises. 2003. aastal pälvis ta 2003 Valgetähe IV klassi teenetemärgi.