Uurimisvaldkonnad

Linnalisuse dünaamikad, ning kuidas see kujundab seoseid kultuuri, looduse ja tehnoloogia vahel;

Märkimisväärsete keskkonnamuutuste seosed pärandi ja Antropotseeni ilmingutega, nt ranniku- ja merealade ruumistamine;

Sotsiaalteooriad mõistmaks ühiskondlike muutuste kultuurilisi ja aeg-ruumilisi aspekte.