Põhitööülesanded

Filmi akadeemilise suuna juht

Filmikunst RKH õppekava kuraator

Uurimisvaldkonnad

dramaturgia

stsenaristika

narratoloogia