Clarki Ülikooli psühholoogiaprofessor Jaan Valsiner (sünd 1951) on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, kelle arvukad artiklid erialaajakirjades ja kirjutatud raamatud on andnud olulise panuse psühholoogia erialasse. Ka Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala arengusse on Jaan Valsiner andnud panuse, osaledes erialakirjanduse komplekteerimises, üliõpilaste õpetamises ja juhendamises ning õppejõudude ja doktorantide kaasamises rahvusvahelistesse erialavõrgustikesse, õppejõudude vahetusprojektidesse, rahvusvaheliste konverentside ja seminaride korraldamisse ning rahvusvahelistesse uurimisprojektidesse.

Professor Jaan Valsiner promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 22. veebruaril 2008. aastal.