Jacques Cortès on Roueni Ülikooli emeriitprofessor, kes on olnud Tallinna Pedagoogikaülikooli, praeguse Tallinna Ülikooli prantsuse keele ja kultuuriga seotud erialade väga hea partner ning kelle eestvedamisel käivitati 1997. aastal Tallinnas prantsuse keele õpetajakoolituse programm. Aastate jooksul on professor Cortès olnud Roueni Ülikooli ja Tallinna Ülikooli vahelise koostöö prantsusepoolne eestvedaja. Tänu professor Cortèsi tegevusele ja koostööle on arendatud Tallinna Ülikooli prantsuse filoloogia ja prantsuse keele õpetaja õppekavu nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes, samuti on J. Cortès aktiivselt juhendanud eesti üliõpilaste magistri- ja doktoritöid. Professor Cortès on alati panustanud prantsuse keele uuringute teadustöö taseme parandamisele Eestis - 2001 a. korraldas ta Eestis rahvusvahelise konverentsi „Prantsuse keel kui rahvusvahelise keel“, 2000. a. asutas J. Cortès prantsuse keele kui rahvusvahelise keele uurimisrühma (GERFLINT), mille raames ilmub teadusajakirju Synergies üle maailma. Alates 2004. aastast ilmub teadusajakiri ka Eestis (Synergies Pays riverains de la Baltique), ajakirja väljaandmist koordineerib Tallinna Ülikool.

Jacques Cortès promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 18. märtsil 2010.