Jan Tobias Knoph (sünd 1962) on lõpetanud Lundi Ülikooli, kaitsnud Uppsala Ülikoolis doktorikraadi rahvusvahelises õiguses (1994), töötanud õigusteaduse õppejõuna Uppsala Ülikooli Õigusinstituudis ja Södertörni Ülikooli kolledžis. Tema teadustöö temaatika käsitleb peamiselt rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelisi suhteid. Igapäevaselt töötab ta Rootsi Kaitseuuringute Agentuuris, pühendudes uurimisteemadele, mis on seotud demokraatia arenguga Venemaal.

Eestiga seovad Jan Tobias Knophi pikaajalised sidemed. Ta on olnud külalisõppejõuks Akadeemias Nord, nüüdses Tallinna Ülikooli Õigusakadeemias. Kõrgelt on väärtustatud tema teadus- ja õppetöö alaseid kontakte Õigusakadeemia üliõpilaste ning magistrantidega rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete alal.

Jan Tobias Knoph promoveeriti Akadeemia Nord, nüüdse Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia audoktoriks 20. mail 2001,et  tunnustada tema teeneid Eesti ja Rootsi vaheliste akadeemiliste sidemete arendamisel ja noorte õpetlaste koolitamisel.