Juhani Hytönen (1942) on lõpetanud Helsingi Ülikooli 1967. aastal magistrikraadiga kasvatusteadustes. 1973. aastal omistati talle filosoofiadoktori kraad kasvatusteaduste erialal. Aastatel 1974–1987 töötas Juhani Hytönen dotsendina Helsingi Ülikooli õpetajakoolituse osakonnas. Alates 1988. aastast on ta sama ülikooli korraline professor, kes juhib eelkooli ja noorema kooliastme õpetajakoolitust ning vastava valdkonna teadustegevust. Professor Hytöneni teadustöö tulemusi on arvukalt publitseeritud nii Soomes, Eestis kui ka mujal. 

Tallinna Ülikooliga on professor Hytönen seotud alates 1989. aastast. Viljakas ja tihe koostöö Kasvatusteaduste Instituudiga hõlmab loengukursuste ja seminaride läbiviimist, üliõpilaste ja õppejõudude vahetusele kaasaaitamist ning ühiseid teadusprojekte. Esiletõstmist väärib tema eesti keelde tõlgitud raamatute suur populaarsus nii Eesti üliõpilaste, õppejõudude kui ka õpetajate hulgas. Professor Hytönen on olnud initsiaatoriks Tallinna Ülikooli ja Helsingi Ülikooli ühise teaduskogumike seeria „Lapse kasvukeskkond Eestis ja Soomes“ väljaandmisel. Ta oli kahe ülikooli vahelise uurimisprojekti „The Effectiveness of Preschool Education and the Transition from Preschool to School“ teaduslik juhendaja.