Enam ei ole võimalik jätkusuutlikult tööjõudu koolitada pidades silmas üht kindlat ametikohta kindlate tööülesannetega. Inimesi tuleb varakult hakata ette valmistama terveks karjääriks, et nad oleksid suutelised arenema koos oma töökohaga ja ka uuteks ametikohtadeks. Selleks on aga vaja kõigi osapoolte teadlik koostöö, lisaks on võimalik olukorda edendada uudsete tehnoloogiatega. Loengus tuli juttu selles, millist töökohta/tööjõudu tulevikus oodatakse ja millised võiksid olla koostöövormid ja -tehnoloogiad, et sinna jõuda.
Loengut "Karjäär 4.0" viis läbi Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Kadri-Liis Kusmin. 
Loeng toimus 19.10.2018, kell 10.00 - 11.30, SOL Baltics OÜ seminariruum, Telliskivi 61B, Tallinn

Ettekande leiate siit. 

el regionaalarengu fond logo