Vastuvõtva kõrgkooli organiseeritud Erasmus+ välispraktikat on võimalik siduda vahetusõpingutega samas vastuvõtvas kõrgkoolis Erasmus+ programmi raames. Sellise kombineeritud õpirände kestus võib olla samuti 3–12 kuud – see tähendab, et on võimalik kombineerida nt 1 kuu õpinguid ja 2 kuud praktikat vms. Praktika ja õpingud peavad kombineeritud õpirände korral toimuma teineteisel ajaliselt järgnevatena. Seega, Tallinna Ülikoolis kandideerib tudeng vahetusõpinguteks välisülikooli ning kombineeritud õppeperioodi jooksul sooritab tudeng nii vahetusõpingid kui praktika samas välisülikoolis.