Vastuvõtva kõrgkooli organiseeritud Erasmus+ välispraktikat on võimalik siduda vahetusõpingutega samas vastuvõtvas kõrgkoolis Erasmus+ programmi raames. Sellise kombineeritud õpirände kestus võib olla samuti  kuni 12 kuud. Praktika ja õpingud peavad kombineeritud õpirände korral toimuma teineteisel ajaliselt järgnevatena. Seega, Tallinna Ülikoolis kandideerib üliõpilane vahetusõpinguteks välisülikooli ning kombineeritud õppeperioodi jooksul sooritab üliõpilane nii vahetusõpingid kui praktika samas välisülikoolis.