Kommunikatsioonijuhtimine

Kommunikatsioonijuhtimine

Kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava pakub erinevaid kursuseid, mis on fokusseeritud eri kommunikatsioonijuhtimise valdkonna tahkudele. Kaval pakutakse süstematiseeritud teadmisi kaasaegsetest kommunikatsiooniteooriatest, meetoditest ja kommunikatsiooni erinevatest käsitlustest.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 1900

Õppekava läbimine annab võimaluse mitte üksnes praktikas disainida kommunikatsiooni ning seda strateegiliselt juhtida, vaid suunab tudengeid lahendama probleeme innovatiivselt, kasutades kriitilist mõtlemist, teaduspõhist käsitlust, tuginedes parimatele rahvusvahelistele praktikatele.

Kava annab oskused ja kogemused ka teadustööks ja teadusuuringute rakendamiseks igapäevaelus erinevates kommunikatsiooniteaduse ja -praktika valdkondades. Kaval õpetavad professorid, praktikud ja kommunikatsiooniteadlased erinevatest maailmajagudest ja riikidest. Nende kogemusest ja kompetentsist õppides on tudengitel rikkalik kogemuste ja teadmiste pagas kava läbimise järel.

Keda ootame õppima?

Kava pakub võimalusi väga erineva tausta ja huvidega inimestele. Tegemist on nn avatud magistrikavaga, millele võivad kandideerida kõik bakalaureuse kraadi omandanud tudengikandidaadid. Ei ole vahet, kas bakalaureus on omandatud matemaatikas, bioloogias või sotsiaalteadustes - kui inimesel on huvi, saab ta kommunikatsioonijuhtimise õppekaval oma huvi realiseerida.

Lisaks, KJ magistrikava on sobilik eelkõige neile, kes on huvitatud kommunikatsioonist ja kaasaegsest meediast ja näiteks on otsustanud arendada oma loomingulist mõtlemist või soovivad oma praktilises kommunikatsioonijuhtimise töös kasutada kaasaegseid innovatiivseid lahendusi.

Õppekava koosneb erinevatest õppeainetest, mis on omavahel loogilistes seostes ja täiendavad üksteist. Kava pakub parimate just nendele bakalaureuse kraadiga inimestele, kes on huvitatud kultuuridevahelist kommunikatsioonist, turundusest, kommunikatsiooni ja meedia valdkonnast laiemalt, samuti sotsiaalteadustest ja üldisest humanitaarteadusest.

Miks tulla meile õppima?

Meile tasub õppima tulle eelkõige sellepärast, et kava pakub kaugemalt rohkemat kui vaid teadmisi sellest, kuidas inimesed omavahel suhtlevad. Kaval analüüsitakse kommunikatsiooniprotsesse sügavuti, süüvitakse kommunikatsiooni rolli meie igapäevaelus ning analüüsitakse praktilise kommunikatsioonijuhtimise paradoksidesse, mis kindlasti aitab kommunikatsioonivaldkonnas töötamisel professionaaliks olemist meie järjest enam multikultuurselt segunenud muutuvas maailmas.

Kursused, mida õppekaval pakutakse, aitavad näha kommunikatsioonivaldkonda ja mõtestada erinevatest vaatenurkadest. Õppekava väärtustab erinevaid kultuurilisi kontekste ja kommunikatfsiooni eetilist käsitlust.

Kava eristub teistest omataolistest selle poolest, et on unikaalsena fokusseeritud kultuuridevahelisele kommunikatsioonile kui tänapäeval eriti aktuaalsele kommunikatsioonivaldkonnale. Kava ei käsitle multikultuursust mitte üksnes etniliste erinevust kontekstis, vaid võtab vaatluse alla ka erineva soo, vanuse, sotsiaalse kuuluvusega inimeste vahehelise suhtluse. Erinevuste kultuur ja kultuurierinevused on laiem filosoofiline märksõna meie inglisekeelse kommunikatsioonijuhtimise magistrikava kõige täpsemaks iseloomustamiseks.

Spetsialiseerumise moodulis saab tudeng lisaks selliseid teadmisi, kuidas arendada ennast juhina erinevates multikultuurilistes rahvusvahelistes korporatsioonides, olles kompetentne nii globaliseerumise protsessides kui ka asjatundja küsimustes, mis puudutavad identiteeti, ühiskonda ja kultuuri laiemalt.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudil (BFM) on partnerluslepingud ligi 70 erineva ülikooliga üle maailma, rahvusvahelised õppejõud, uurimisprojektid ja rohkelt välistudengeid, kes õpivad meie ingliskeelsetel kavadel, KJ on üks nendest.

BFM asub Tallinna ülikooli kampuses Nova majas, kus on olemas õdusad loengu ja seminariruumid, raamatukogu, kinosaal, kohvik, telestuudio ja rohkelt vaba ruumi tudengitele loengute vahel puhata või töötada. Kaunis välisterrass pakub mõnusaid võimalusi soojemate ilmadega ning soodustab tudengitevahelist suhtlust. Loengute ja seminaride jaoks on kasutusel ka teised Tallinna Ülikooli kampuse õppehooned oma suurepäraste võimalustega. Koolis on vaba Wifi võrk, pilveprint jm kaasaegsed tehnilised võimalused tulemuslikuks õppetööks.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Ingliskeelne tsükliõpe
 • Semestri tasu on 1800 €
 • Võimalus taotleda stipendiumit
 • Kestus 2 aastat

 

Õpe toimub esmaspäevast neljapäevani alates kella 16.15 (vajadusel toimub mõni kursus ka päevasel ajal) ja reedeti täispäevadel. 

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Olulisemad õppekava erialaained keskenduvad multikultuursusele ja kultuuridevahelisele kommunikatsioonile, sh erinevuste kommunikatsioonile laiemas tähenduses.

Tutvu õppekavaga ÕISis

Õppejõud

Head of Master’s Program in Communication Management Dr. Anastassia Zabrodskaja is currently a Professor of Intercultural Communication at Tallinn University, in the Baltic Film, Media, Arts and Communication School. She also works as a senior research fellow in sociolinguistics at the Institute of Estonian and General Linguistics at the University of Tartu. Her scholarly interests include ethnolinguistic vitality and the identity of Russian-speakers in the Baltic countries, Estonian linguistic landscapes, and Russian–Estonian language contact and code-switching. Anastassia is an experienced trainer in cross-cultural communication. Her recent publications include the Peter Lang volume Dimensions of Sociolinguistic Landscapes in Europe: Materials and Methodological Solutions (2015), co-edited with Mikko Laitinen, and a special issue of Sociolinguistic Studies, Post-Soviet identities: ethnic, national, linguistic, and imperial” (August 2015), co-edited with Martin Ehala. In 2016 appeared the Peter Lang volume Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change, co-edited with Marián Sloboda and Petteri Laihonen. In the frame of Master’s Program in Communication Management she teaches all subjects under the Intercultural Communication module (30 ECTS). She is PREMIC project coordinator and the person in charge of the management of the EMICC (European Masters in Intercultural Communication) program in Tallinn University.

Anastassia Zabrodskaja Eesti Teadusinfosüsteemis

 


 

Arko Olesk on BFMi nooremteadur, kes õpetab peamiselt akadeemilise kirjutamisega ja teaduskommunikatsiooniga seotud aineid.

Tema pooleliolev doktoritöö, mis uurib teadlaste oskusi meediaga suhtlemisel, kasvas välja pikaajalisest tegevusest teadusajakirjanikuna.

Arko Olesk Eesti Teadusinfosüsteemis


 

Esta Kaal  (MA) on omandanud kõrghariduse majanduse ning sotsiaalteaduste valdkonnas, meedia ja kommunikatsiooni alal, Tartu Ülikoolis. Tänaseks on ta töötanud kommunikatsiooni uuringute valdkonnas nii erasektoris kui akadeemilises organisatsioonis kokku üle 25 aasta.

Tema rakendusuuringute alane kompetents on pärit AS Emorist, kus ta kommunikatsiooni uuringute osakonna juhina vastutas uuringuprojektide disaini, analüüsi ja klientide nõustamise eest.  Peamiselt meedia ja reklaami agentuuride, telekommunikatsiooni, panganduse, ravimi-, tubaka- ja autotööstuse klientidelt tulnud uurimisülesanded olid seotud tarbijate käitumise, vajaduste ja motivatsiooni ning kommunikatsiooni kampaaniate eel- ja järeluuringutega. 2012-aastast alanud töösuhe Tallinna Ülikooliga andis tõuke ja võimalused täiendada end akadeemilise uurimistöö valdkonnas. Nii võib öelda, et uuringu meetodite ja metoodikate valdkonnas on tema akadeemilised teadmised ja praktilised oskused suurpärases tasakaalus. 

Täna õpetab Esta Kaal Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni uuringute meetodeid ja metodoloogiaid, juhendab tudengite lõputöid ning interdistsiplinaarseid projekte. Lisaks õppetööle ülikoolis osaleb ta akadeemilistes uuringuprojektides, avaldab artikleid ning on jätkuvalt seotud rakendusuuringutega, olles uuringukonsultandiks avaliku sektori organisatsioonidele.

Esta Kaal Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

 

 • Sisseastumistingimused: bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon
 • Inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskust tõendav dokument tuleb lisada kandideerides SAISi.

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1. motivatsioonikiri  50%
2. vestlus 50% 

Nõuetekohane motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis dokumentide esitamisel. 
Vestluste ajagraafik saadetakse meili teel.

Vastuvõtulävend on 70 palli

Kuhu edasi?

Kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava valmistab tudengeid ettekommunikatsioonialaseks juhipositsiooniks nii avaliku sektori organisatsioonides (ministeeriumid, kohalikud omavalitsused) kui ka erasektoris. Vilistlased võivad edasi liikuda konsultandi või eksperdi tööle kommunikatsiooniagentuuridesse. Vilistlastel on võimekus kommunikatsiooni strateegiliseks juhtimiseks. Tudengid saavad kaasa hea kuulamis- ja kirjutamisoskuse olles professionaalselt valmis tõhusaks suhtluseks.

Miks BFM?

 • BFMis on Eesti moodsaim meedia ja kommunikatsiooniõppe võimalus koos oma ala parimate professionaalidega. 
 • BFMi tudengid, vilistlased ja õppejõud on noppinud auhindu nii reklaami- kui filmimaailmas, saanud stipendiume nii välismaistelt organisatsioonidelt kui Eesti Kultuurkapitalilt. 
 • Instituut osaleb erinevates ja ülipõnevates uurimisprojektides nii rahvusvahelise teaduskoostöö kui ka rakendusuuringute vallas. 
 • BFMis saad kasutada moodsat tehnikat, arvutiklasse, saad osa mõnusatest üritustest ja asjalikest aruteludest. 
 • BFM on noor, innovatiivne, paindlik, rahvusvaheline, mitmenäoline, paljukeelne ja väga-väga sõbralik akadeemiline kodu uudishimulikele ja innustunud õppijatele.
 • BFMis on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas.
 • Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris.
 • Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma Supernova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on võimalik liituda BFMi segakooriga.

Võta ühendust!

ÕPPENÕUSTAJA-SPETSIALIST:

Kea Kiviraijuja

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon6199 563

ÕPPEkava kuraator:

Anastassia Zabrodskaja

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn