Haapsalu Kolledž
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Heli Kaldas direktor Li12-101 heli.kaldas@hk.tlu.ee +372 472 0249
Katri Loik direktori abi Li12-107 katri.loik@hk.tlu.ee +372 472 0240
Anneli Kasesalu õppenõustaja ja -spetsialist Li12-104 anneli.kasesalu@hk.tlu.ee +372 472 0350
Mihkel Pulst arvutivõrgu administraator Li12-201 mihkelp@hk.tlu.ee +372 472 0247
Kairi Märk projektijuht kairi.mark@hk.tlu.ee +372 472 0243
Tiina Alasoo projektijuhi juhiabi tiina.alasoo@hk.tlu.ee +372 472 0243
Gina Metssalu disaini lektor gina.metssalu@hk.tlu.ee +372 472 0354
Arvo Pärenson disaini lektor arvo.parenson@hk.tlu.ee +372 472 0354
Raivo Hein puidutöö lektor raivo.hein@hk.tlu.ee +372 472 0354
Heli Ainjärv liiklusohutuse lektor heli.ainjarv@tlu.ee +372 472 0350
Margus Nigol liikluskorralduse õpetaja mnigol@tlu.ee +372 472 0350
Hele Leek-Ambur tervisedenduse õpetaja hele.leek-ambur@hk.tlu.ee +372 472 0352
Kädi Lepp tervisekäitumise lektor kadi.lepp@hk.tlu.ee +372 472 0350
Laura Hein multimeediumi külalislektor laura.hein@tlu.ee +372 472 0241
Ene Hiiepuu ülddidaktika lektor ene.hiiepuu@hk.tlu.ee +372 472 0350
Liina Viiret akadeemiliste üldpädevuste õpetaja Li12-104 liina.viiret@hk.tlu.ee +372 472 0352
Niina Leika koristaja