Operaatoritöö

Operaatoritöö

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Praktiline kursus harutab kaameratöö lahti kaadriteks, kompositsiooniks, rakurssideks ja muuks oluliseks mõjusa audiovisuaalse sisu loomisel.

Maht 1 EAP (kontaktõpe 15 tundi, iseseisev õpe 13)

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend

Koolitajad Juss Saska, operaator, BA filmikunst, BFM, tudengi-Oscari filmi operaator

Koolitusjuht

 

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud operaatoritööst huvituvad inimesed.

Koolituse eesmärk:

kujundada alusteadmised ja oskused filmikujutise loomiseks.

Koolituse sisu:

  • Foto- ja filmikaadri erinevus. Filmikeele tähestik - plaanisuurused. Ekraani formaadid. Kaadrikompositsiooni alused.
  • Algteadmisi optikast. Fookuskaugus, ava, sügavusteravus. Erineva optika mõju ruumi kujutamisele.
  • Vaatepunkti ja rakursi mõju pildile. Ruumi-illusiooni loomine ekraanil. Misanstseen ja sügavuti liikumine kaadris. Kaamera liikumise mõju kaadrile. Erinevad panoraamid.
  • Algteadmisi kinovalgusest. Erinevad valgusallikad, hajutid, peegeldajad, filtrid.
  • Terav ja pehme valgus. Valguse kontrast. Eksponomeetria alused. Valguse mõõtmine.
  • Ruumilise valgustamise alused. 3-punkti valgus. Sügavuti misanstseeni valgustamine. Panoraami valgustamine.
  • Loomuliku ja kunstvalguse kombineerimine. Valguse mõõtmine.
  • Filmiloo ülesehitusest. Põhinõuded filmiloole. Loo ja pildistiili omavaheline seos. Filmimontaazi alused. Heade lühifilmide vaatamine ja arutelu.

Õpiväljundid:

Oskab seada ruumilist valgust ja luua ühtse stiiliga pilti lühifilmi tarvis.