pilt

Õpetajakoolituse võimalused õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse kood HRC0387

Maht Kontaktõpe 18 tundi, iseseisev õpe 18 tundi

Koolituse hind Tasuta

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Tiina Anspal, PhD Kadi Georg, MA Kriste Talving, MA

Koolitusjuht

Koolitusel osalemine annab võimaluse tutvuda TLÜ õpetajakoolituse võimalustega vajaliku kvalifikatsiooni omandamiseks, kasvatada huvi õpingute vastu ülikoolis, analüüsida ennast õpetajana ning laiendada teadmisi nii iseenda kui ka õpilaste õpioskuste toetamiseks.

 

Kellele?

Koolis töötavad õpetajad, kes ei täida kvalifikatsiooninõudeid, kuna puudub pedagoogiline haridus või magistrikraad.

Kuidas?

Koolitusele eelneb avaseminar: 10. veebruaril (15.15-16.15). Õpetajakoolitus TLÜ-s, õppekavade ja täienduskoolitusvõimaluste tutvustamine. Koolituse tutvustus ning sihtrühma täpsustamine.

Kursusel on 6 kohtumist:

Iseseisev töö 17.02 seminariks: ühe eestikeelse teadusartikli lugemine ja kokkuvõtte koostamine

17. veebruar (15.15-17.30) Õpetaja roll ja kutsepädevused. Arusaam heast õpetamisest. Õpetajakoolituse õppekavad.

Iseseisev töö 3.03 seminariks: ühe järgmise kohtumise teemalise teadusartikli lugemine inglise keeles. 

3. märts (15.15-17.30) Mina õppijana, tõhus õppimine, õpistrateegiad, tähelepanu. 
Iseseisev töö 17.03 seminariks: oma õpingute plaani koostamine.

17. märts (15.15-17.30) Võimalused varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks ja õppekorraldus
Iseseisev töö 31.03 seminariks:ühe teemakohase teadusartikli lugemine inglise keeles.

31. märts (15.15-17.30) Refleksioon õpetaja kutsepädevuste arengu toetajana. Videoga toetatud refleksiooni olulisus ja kasutamine oma kutsepädevuste analüüsiks.
Iseseisev töö 14.04 seminariks: õppevideo "Kuidas aju õpib?".

Iseseisev töö 28.04 seminariks: oma ühe tunni filmimine IRIS Connect keskkonnas ning selle analüüs.

14. aprill (15.15-17.30) Mina õpetajana. Õpetaja roll ja võimalused õpilaste õppimisalaste teadmiste ja oskuste arengu toetamisel. 

28. aprill (15.15-17.30) Lõpuseminar. Minu kutsepädevuste analüüs ning edasised sammud. Õpetajakoolituse õppekavade sisseastumiskatsete tutvustus.

Koolituse tulemusel õppija:

  • teab õpetajakoolituse võimalusi;
  • on teadlik õpetaja kutsestandardist lähtuvatest kutsepädevustest, mõtestab õpetaja rolli;
  • mõistab õppimisprotsessi olemust ning leiab võimalusi oma õppimise tõhustamiseks mälu toimimise põhimõtetele tuginevalt;
  • mõistab õpetaja rolli õpilaste õppimisalaste teadmiste ja oskuste arengu toetamisel ning leiab võimalusi oma aineõppe tõhustamiseks mälu toimimise põhimõtetele tuginevalt;
  • mõistab refleksiooni väärtust ja rolli õpetaja kutsepädevuste arengu toetamisel;
  • oskab kasutada IRIS Connect keskkonda oma tunni filmimiseks ja analüüsiks;
  • analüüsib enda kutsepädevusi tunnivideo põhjal.

 

Küsi lisa  Ole kursis haridusuuenduse uudistega