Fame3 logo

Rahvusvaheline konverents FAME3: film ja meedia hariduses

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

7.–8. aprillini toimub Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi rahvusvaheline konverents FAME3, mille fookuses filmikirjaoskus ja meedipädevus loovas õppetöös. Konverentsile on oodatud eelkõige õpetajad.

-

Koolituse kood FKC0158/1

Koolitusjuht

Kaks konverentsipäeva annavad inspiratsiooni ja loomejõudu filmi- ja meediapädevuste lõimitud arendamiseks eelkoolieast gümnaasiumi- või kutseõppe lõpuni. Valdkonna tunnustatud praktikud ja eksperdid jagavad õpetajatele oma teadmisi ja oskusi nii erinevates ettekannetes kui praktilistes töötubades.

Konverentsi eesmärk on jagada õpetajatele lihtsaid tööriistu õpimotivatsiooni tõstmiseks ja õppe elavdamiseks. Filmi- ja meediakomponentide rakendamine õppetöös aitab lahti mõtestada digikultuuri ja toetab sisuloomet läbi  erinevate 21. sajandi oskuste nagu koostöisus, loovus, kriitiline mõtlemine, lahenduskeskne lähenemine ja teraapiline eneseväljendus.

Osaleja saab:

  • arendada filmakirjaoskust ja meediapädevust ning oskused nende lõimimiseks loovasse õppeprotsessi;
  • inspiratsiooni Eesti ja Euroopa ekspertide-kolleegide kogemustest;
  • nippe, materjale ja mõtteid oma igapäevase töö mitmekesistamiseks.

Mida oodata?

  • Inspireerivaid mõtteid ja arutelusid meediaharidusest ja selle arendamisest;
  • kaasahaaravaid töötubasid oma ala ekspertidelt ja õpetajatelt;
  • praktilisi tegevusi, mis tutvustavad uusi meetodeid, õppematerjale ja töövahendeid ning toetavad nende sidumist õppekavaga;
  • rahvusvahelist ja kodumaist vaadet valdkonnale.

Keda oodatakse?

  • Praegusi ja tulevasi õpetajaid alus-, üld ja kutsehariduse valdkonnast;
  • haridusmaastiku kujundajaid.

Konverentsi programm

Konverentsi avab Tallinna Ülikooli prorektor Katrin Saks. 

Tervitussõnad Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvaltsilt.

Erinevate riikide praktikud jagavad oma ideid ja õppematerjale. Tutvustame 3-6-aastaste laste filmihariduse projekti CINEMINI ja rahvusvahelist haridusuuenduste programmi Õnn koolis

Konverentsipäevade alguses jagavad erinevatel teemadel oma ideid ja kogemusi valdkonna spetsialistid ja tunnustatud praktikud (inglise - eesti keele sünkroontõlge). Toimuvad inglise või eestikeelsed filmikirjaoskust ja meediapädevust arendavad töötoad lasteaia- ja kõigi kooliastmete õpetajatele. Töötubades piisab keeleoskusest algtasemel.

07.04.2022 kell 10.00 – 16.45

Inspiratsioonikõned:

Cristina Kaska (Aruküla Põhikool, Eesti): Meedia loodushariduses.

Martin Schantz Faurholt (Taani Filmi Instituut, Taani): Film ja kriitiline mõtlemine. 

Diāna Lielmane (Riia Filmimuuseum, Läti): Digitaalsed mängud filmihariduses.

Riho Västik (BFM, Eesti): Projekt Õnn koolis.

Neveli Niit (BFM ja CINEMINI, Eesti): Filmi- ja meediaharidus lasteaias CINEMINI projekti näitel.

Töötoad:

Martin Spenner (Taani): Pocket film (inglise keeles). Kohad täis! 

Anna-Karin Holtz and Frida Lindberg Pożar (Rootsi): Lamenukutehnika töötuba (inglise keeles).

Cristina Kaska (Eesti): Meedia loodusainetes.

Marjo Kovanen (Soome): Meetodi "Film Keys" tutvustus (inglise keeles).

Elyna Heinmäe (Eesti): Praktiline meediakasvatus lasteaias filmi "Trammivasikas" näitel (eelkõige lasteaiaõpetajatele). Kohad täis!

Amanda Natalie Rasmussen (Taani): Piximakey -  lihtne ja praktiline animatsioon klassiruumis (inglise keeles). Kohad täis! Ruum V-302

Per Dahlbeck (Rootsi): filmikirjaoskuse projekt "Children Film their City" (inglise keeles). A-018

Katrin Sigijane (Eesti): Meediakirjaoskus lasteaias (eelkõige lasteaiaõpetajatele). M-227

Triinu Orumaa (Eesti): Praktiline meediakasvatus lasteaias filmi "My Happy End" näitel. Kohad täis! V-402

08.04.2022 kell 10.00 –  15.15

Inspiratsioonikõned - auditoorium Maximum

Martin Spenner (Lommefilm, Taani), Sia Søndergaard (The Animation Workshop, Taani): New People - Põhja- ja Baltimaade filmikirjaoskuse projekt. 

Reesi Kuslap (Viimsi Gümnaasium, Eesti): Meedia kirjaoskus ja aktiivõpe - miks on need olulised? 

Juha-Matti Tammela (Koulukino, Soome): Film kui ühenduslüli aineteüleses lõimingus.

Katrin Sigijane ja gümnasistid (BFM, Eesti): Digitaalsete õpimängude disainimine.

Töötoad:

Amanda Natalie Rasmussen (Taani): Piximakey - mänguline õppimine ja loovuse arendamine digivahenditega (inglise keeles). Kohad täis! Ruum 302

Daniel Lundquist (Rootsi): Laste- ja noortefilmide mitmekesisuse olulisus (inglise keeles). Ruum: Maximum

Diāna Lielmane (Läti): Kino visuaalse kirjaoskuse arendajana (inglise keeles). Ruum: M-224

Triinu Orumaa (Eesti): Praktiline meediakasvatus lasteaias projekti CINEMINI filmi "Ostorozhno, dveri otkryvayutsya" näitel (eelkõige lasteaiaõpetajatele). KOhad täis! Ruum: A-18

Reesi Kuslap (Eesti): Meedia kirjaoskus ja aktiivõpe (eelkõige põhikooli- ja gümnaasumiõpetajatele). Ruum: V-402

Katrin Sijane ja gümnasistid (Eesti): Gümnasistide loodud õpimängude prototüüpidega tutvumine. Ruum: M-214

Dokumentaalfilmi “Sellest saab meie suvi” (rež Marje Tõemäe) linastus BFMi kinosaalis. 

Programm täieneb jooksvalt!

 

Konverentsi korraldatakse projekti Film ja meedia hariduses (FAME) raames, mida rahastab Nordplus Horizontal 2020.

BFMi partneriteks on:

Eesti Filmi Instituut

Eesti Ajaloomuuseum

The Animation Workshop VIA University College (Taani)

Vytauto Didžiojo universitetas (Leedu)

Latvijas Kultūras akadēmija (Läti)

Koulukino - Skolbio (Soome)

Filmifestival BUFF (Rootsi)

 

Konverentsile registreerumine

Vajalik on eelregistreerumine. Konverents on tasuta, registreerunutele saadetakse lisainformatsioon ja töötubadesse kirja panemise lingid. 

Registreeru siin

 

Töötubade info ja registreerumine: 

7. aprill kell 13.15 – 16.45

 

13.15 - 14.45 Töötoad - toimuvad inglise või eesti keeles (tõlge puudub), piisab keeleoskusest algtasemel. 

Töötuba 1 NB! Rühm on täitunud - palume mitte registreeruda!
Lommefilm 
Martin Spenner (Denmark)

Lommefilm (pocket film) on Taani ettevõte, mis on pühendunud lastele filmi loomise õpetamisele nii, et see oleks võimalik kasutadas igapäevaseid laste käsutuses olevaid digivahendeid. 
Töötoas läbib iga osaleja filmiloomeprotsessi ideest valmimiseni. Tegevus on ülekantav igapäevasesse õppeprotsessi ja rakendatav töös õpilastega. 
Lisainfo: töötuba on mõeldud eelkõige põhikooli õpetajatele. Töötuba toimub inglise keeles. Ruum V-402

Töötuba 2 
Lamenukutehnika töötuba
Anna-Karin Holtz and Frida Lindberg Pożar (Rootsi)

Anna-Karin Holtz ja Frida Lindberg Pożar on asutanud kogukonna Den Pedagogiska Designbyrån, mis ühendab erinevates koolides, lasteaedades, muuseumides, kunstigaleriides, haiglates ja mujal tegutsevaid kunstiõpetajaid. Suure osa meeskonna tegevusest moodustab lastega erinevate animatsioonide loomine. 
Anna-Karin ja Frida ootavad osalema arutelus ja tegevustes, mis puudutavad filmi ja meedia lõimimist õpitegevustesse ja õppekavadesse. Lisaks oma kogemuste jagamisele ootavad töötoa läbiviijad mõttevahetusele erinevatest osalejate praktikatest. 
Lisainfo: töötuba toimub inglise keeles. Ruum: M-226

Töötuba 3
Meedia loodusainetes. Cristina Kaska (Eesti)

Cristina Kaska on loodusainete õpetaja ja haridustehnoloog Aruküla Põhikoolis. Meediaharidust on ta jaganud peamiselt huviringides ja tasapisi integreerinud seda ka loodusainetesse enda tundides.
Cristina jagab oma kogemust ja mõtteid sellest, miks ja kuidas lõimida meediapädevust loodusainetes. Ta tutvustab oma lähenemist ja loogikat meediaülesannete koostamisel, toob näiteid töövahenditest ja õppematerjalidest, mida ta on loonud. Lisainfo: töötuba toimub eesti keeles. Ruum: A-018
 
Töötuba 4
Film keys – A model for film literacy teaching
Marjo Kovanen (Soome)

Marjo Kovanen tegutseb Soome filmihariduse organisatsiooni Koulukino juures. Koulukino on 20 aasta jooksul ühendanud Soome koolide  filmihariduse edendajaid. 
Marjo tutvustab erinevas vanuses lastega kasutatavat lihtsat meetodit Film Keys, mis aitab mõista ja analüüsida filmides nähtut-kogetut. Osalejatel on võimalik testida loodud Film Keys töövahendeid kasutades analüüsida ühiselt vaadatavat lühifilmi.
Lisainfo: töötuba toimub inglise keeles. Ruum: A-007

Töötuba 5
Praktiline meediakasvatus lasteaias filmi “Trammivasikas” näitel. Rühm on täitunud - palume mitte registreeruda!
Elyna Heinmäe (Eesti)

Elyna Heinmäe on Varbola lasteae-algkooli informaatika õpetaja ja haridustehnoloog ning Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia lektor. 
Elyna tutvustab töötoas CINEMINI projekti Eestis loodud filmi “Trammivasikas” näitel koostatud õppematerjale ja erinevaid tegevusi, mida saab laste meediapädevuste ja filmikirjaoskuse arendamiseks läbi viia. 
Lisainfo: töötuba on mõeldud eelkõige lasteaiaõpetajatele, kuid selle sisu toetab õpet ka algkoolis. Töötuba toimub eesti keeles. Ruum V-302

Paus

15.15 - 16.45 Töötoad - toimuvad inglise või eesti keeles (tõlge puudub), piisab keeleoskusest algtasemel.

Töötuba 1
Piximakey -  mänguline õppimine ja loovuse arendamine digivahenditega NB! Rühm on täitunud - palume mitte registreeruda!

Amanda Natalie Rasmussen (Taani) 
Amanda jagab näpunäiteid, kuidas kasutada animatsiooni, disainmõtlemist ja mängu õppetöö osana 21. sajandi oskuste arendamiseks.
Piximakey on keskkond, mis loob tahvelarvutisse või nutitelefoni animatsioonistuudio ning võimaldab teha animafilmi kõigest ümbritsevast. Töötoas luuakse oma seadmetega lühike animatsioon. 
Lisainfo: töötuba toimub inglise keeles. Ruum V-302

Töötuba 2 
Children Film their City
Per Dahlbeck (Rootsi)

Per Dahlbeck on Malmö Ülikooli haridusteadlane ning tegutseb ka Malmö linna haridusuuringute ja uuenduste meeskonnas Pedagogisk Inspiration Malmö. 
Rootsis tekkis 2020. aastal seaduseks muudetud Lapse õiguste konventsiooni valguses dilemma: kuidas teha kuuldavaks noorimate kodanike hääl? Malmös kujunes üheks lahenduseks eelkooliealiste laste käsutusse filmikaamerate andmine, et nad saaksid sel viisil jäädvustada seda, milline on nende elu kodulinnas. 
Lisainfo: töötuba toimub inglise keeles. Ruum A-018

Töötuba 3
Meediapädevused lasteaias
Katrin Sigijane (Eesti)

Katrin Sigijane töötab BFMis nii külalislektori, koolitaja kui koolitusjuhina. Tema kirg on arendada õpimotivatsiooni tõstvaid protsesse ja keskkondi, kombineerides osalejate senised ja omandatavad oskused avastusõppe meetodil, läbi peidetud ülesannete lahendamise, loojutustuse ja mõjustamise psühholoogia loovaks eneseväljenduseks.
Töötoas katsetame praktilisi meediaõpet ja üldpädevusi toetavaid tegevusi, kasutades foto, heli ja videot. Mängulised harjutused, mis arendavad laste väljendusoskust, loomingulisust ja analüüsioskust. Lisainfo: töötuba toimub eesti keeles. Ruum M-227
 

Töötuba 4
Praktiline meediakasvatus lasteaias filmi “My Happy End” näitel. NB! Rühm on täitunud  - palume mitte registreeruda!
Triinu Orumaa (Eesti) 

Triinu Orumaa on BFMi koolitusspetsialist. Ta on eelnevalt töötanud sotsiaalpedagoogi, koolitaja ning kooli- ja lasteaiaõpetajana.
Töötoas tutvustab Triinu CINEMINI projekti filmi “My Happy End” ja filmiga töötamiseks loodud materjale. Osalejad kasutavad erinevaid töölehti, arendavad tunnikavasid ja loovad uusi lahendusi, mida kasutada meediapädevuste arendamiseks töös eelkooliealiste lastega.
Lisainfo: töötuba on mõeldud eelkõige lasteaiaõpetajatele, kuid selle sisu toetab õpet ka algkoolis. Ruum: V-402

Vali töötuba!

 

8. aprill kell 12.00 - 15.15

 

12.00 - 13.30 Töötoad -  toimuvad inglise või eesti keeles (tõlge puudub), piisab keeleoskusest algtasemel.

Töötuba 1 
Piximakey -  mänguline õppimine ja loovuse arendamine digivahenditega 
Amanda Natalie Rasmussen (Taani)
 
Amanda jagab näpunäiteid, kuidas kasutada animatsiooni, disainmõtlemist ja mängu õppetöö osana 21. sajandi oskuste arendamiseks.
Piximakey on keskkond, mis loob tahvelarvutisse või nutitelefoni animatsioonistuudio ning võimaldab teha animefilmi kõigest ümbritsevast. Töötoas luuakse oma seadmetega lühike animatsioon. 
Lisainfo: töötuba toimub inglise keeles. Ruum V-302

Töötuba 2 
Laste- ja noortefilmide mitmekesisuse olulisus
Daniel Lundquist (Rootsi)

Daniel Lundquist on Malmö filmifestivali BUFF programmijuht. BUFF on rahvusvaheline filmifestival, kus saavad osaleda nii lapsed ja noored kui täiskasvanud. Filmifestival annab võimaluse avastada ja samastuda erinevatest kultuuridest ja rahvustest laste ja noortega, näha nende maailma ja kogeda nende kogemusi.
Daniel jagab oma mõtteid ja arutleb osalejatega selle üle, kui oluline on lapse arengu ja kasvamise seisukohast pakkuda neile erinevatest žanritest, erineva sisu ja mitmekülgsete tegelaskujudega filmikogemust.
Lisainfo: töötuba toimub inglise keeles. Ruum: N-109

Töötuba 3
Kino visuaalse kirjaoskuse arendajana (inglise keeles).
Diāna Lielmane (Läti)

Diāna Lielmane on Riia Filmi Muuseumi haridusjuht ning tutvustab igapäevaselt erinevas vanuses lastele Läti kinopärandit ning arendab nende filmikirjaoskust. 
Töötoas osalejad saavad praktilisi soovitusi, mis toetavad filmikunsti lõimimist õppetööse pöörates tähelepanu visuaalse kirjaoskuse arendamisele ja kino olulisusele hariduses. 
Lisainfo: töötuba toimub inglise keeles. Ruum: M-224

Töötuba 4
Praktiline meediakasvatus lasteaias filmi “Ostorozhno, dveri otkryvayutsya” näitel. 
Triinu Orumaa (Eesti). 

Triinu Orumaa on BFMi koolitusspetsialist. Ta on eelnevalt töötanud sotsiaalpedagoogi, koolitaja ning kooli- ja lasteaiaõpetajana.
Töötoas tutvustab Triinu CINEMINI projekti vahvat filmi “Ostorozhno, dveri otkryvayutsya” ja filmiga töötamiseks loodud materjale. Osalejad kasutavad erinevaid töölehti, arendavad tunnikavasid ja loovad uusi lahendusi, mida kasutada meediapädevuste arendamiseks töös eelkooliealiste lastega.
Lisainfo: töötuba on mõeldud eelkõige lasteaiaõpetajatele, kuid selle sisu toetab õpet ka algkoolis. Töötuba toimub eesti keeles. Ruum M-224
 
Töötuba 5 
Meedia kirjaoskus ja aktiivõpe
Reesi Kuslap (Eesti) 

Reesi Kuslap on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Viimsi Gümnaasiumis ning ajaloo ainedidaktik programmis Noored Kooli. Reesi korraldab aktiivõppemeetodite koolitusi ning arendab oma brändi Räppiv õpetaja Reesi. 
Sel õppeaastal osales Reesi Fulbrighti stipendiumiga Ameerika Ühendriikides meediakirjaoskuse koolitusel ning jagab nüüd parimaid praktikaid ka teiega 
Lisainfo: eelkõige põhikooli- ja gümnaasumiõpetajatele.Töötuba toimub eesti keeles. Ruum: V-402

Töötuba 6
Gümnasistide loodud õpimängude prototüüpidega tutvumine
Katrin Sigijane ja gümnasistid (Eesti)

Katrin Sigijane töötab BFMis nii külalislektori, koolitaja kui koolitusjuhina. Tema kirg on arendada õpimotivatsiooni tõstvaid protsesse ja keskkondi, kombineerides osalejate senised ja omandatavad oskused avastusõppe meetodil, läbi peidetud ülesannete lahendamise, loojutustuse ja mõjustamise psühholoogia loovaks eneseväljenduseks.
Selles töötoas saad tutvuda ja testida gümnasistide loodud õpimängude prototüüpidega. Mängude esmased prototüübid on osa Tallinna Teadus- ja Loomekoolist ning projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Ruum: M-214

Lõuna

14.00 - 15.15 Dokumentaalfilmi “Sellest saab meie suvi” (rež Marje Tõemäe) linastus BFMi kinosaalis.
Karit, Doris, Joonas ja Fred on tavalised eesti noored. Nad on lõpetamas 12. klassi ja astumas samme iseseisvuse suunas. Olukord Eestis ja maailmas seab erinevaid väljakutseid, ühiskonnas on palju lõhesid ning koroona ainult võimendab neid. Kõige selle sees tuleb aga jääda nooreks ja hoida olemise rõõmu. See on film võimalustest ja valikutest, hirmudest ja üksindusest, vabadusest ja armastusest. See on ühe põlvkonna lugu, film suureks kasvamisest tänases Eestis.
Film on jätkuks 12 aastat tagasi tehtud dokumentaalfilmile “Aeg on siin”, milles jälgisime samade noorte esimest kooliaastat.
Lisainfo: film on eesti keeles, ingliskeelsete subtiitritega. Ruum N 406

Vali töötuba!