Kyösti Urponen (sünd 1943) on Lapi Ülikooli sotsiaaltöö osakonna juhataja ning professor alates 1984. aastast. 1979. aastal kaitses ta Turu Ülikoolis doktoriväitekirja teemal "Sotsiaalpoliitika sotsiaalteaduste süsteemis", 1981–1983 töötas Joensuu Ülikooli sotsiaalpoliitika professorina ning 1997–2000 Lapi Ülikooli prorektorina.

Ta on avaldanud 5 monograafiat ja 102 teaduslikku artiklit. Alates 1994. aastast teeb Kyösti Urponen  külalisprofessorina aktiivselt koostööd Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga, õpetades siin sotsiaalpoliitikat, juhendades magistrante ning andes oma soovitusi sotsiaaltöö eriala õppekavade täiustamiseks. Professor Kyösti Urponeni on PHARE ekspert Eestis ning ta on aidanud välja arendada sotsiaaltööd nii õppe-, teadus- kui ka uurimisalana.

Professor Kyösti Urponen promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 17. oktoobril 1997.