Loodusblogi

LTI Kodundusõppe teooria ja didaktika lektorKristi Koppel tegi ettekande Rahvusvahelise Kodunduse Liidu maailmakongressil Atlantas

Kodundusõppe teooria ja didaktika lektor Kristi Koppel osales ettekandega rahvusvahelise kodunduse liidu (International Federation for Home Economics - IFHE) maailmakongressil (XXIV WORLD CONGRESS) "Home Economics Soaring Toward Sustainable Development" Atlantas, Georgias. Uurisime, kuidas tal seal läks. Foto: Irene Leech , Fotol paremalt Kristi Koppel koos kolleegidega.

 Foto: Irene Leech , Fotol paremalt Kristi Koppel koos kolleegidega.

LTI Kodundusõppe teooria ja didaktika lektor Kristi Koppel osales ettekandega rahvusvahelise kodunduse liidu (International Federation for Home Economics - IFHE) maailmakongressil (XXIV WORLD CONGRESS) "Home Economics Soaring Toward Sustainable Development" Atlantas, Georgias. Uurisime, kuidas tal seal läks. Loe intervjuud allolevalt lingilt!

Millisel konverentsil käisid ja miks? 

Osalesin rahvusvahelise kodunduse liidu IFHE (International Federation for Home Economics) XXIV ülemaailmsel kongressil “Home Economics Soaring Toward Sustainable Development” ehk “Kodundus liikumas kestliku arengu suunal”. IFHE on ainus ülemaailmne kodunduse alane organisatsioon, millel on liikmeid 70 riigis ning ta omab ÜRO-s nõuandja staatust enam kui 70 aastat. Taolised suuremad maailmakongressid toimuvad aastast 1908, alates 1974 aastast iga 4 aasta järel. Seekord oli toimumiskohaks Atlanta, mis asub Georgia osariigis, Ameerika Ühendriikides. Antud kongress on ainulaadne võimalus erialaspetsialistidega kohtumiseks, tutvumiseks üksteise tegemiste, väljakutsete ja uurimissuundadega ning leidmaks võimalusi edasisteks koostööks.

 

Mida põnevat konverentsil teemadest räägiti? 

Konverentsi läbivaks teemaks olid ÜRO säästva arengu eesmärgid ning kodunduse olulisest rollist nendeni jõudmisel. Nii plenaarsessioonide kui ka väiksemate sessioonide temaatika hõlmas kodunduse mitmekülgseid valdkondi, vaadates ainealaseid teemakäsitlusi nii kodu (tarbimise) kui kooli (kodunduse õpetamise ja õppimise) ja ka ühiskonna vaatest (kodunduse väljakutsed tänapäevases ühiskonnas/kogukondades). Keskenduti kodunduse rollile üksikisiku ja ühiskonna heaolu saavutamisel, võttes arvesse erinevaid varasemaid kogemusi ja neid vahetades viia ellu uusi mõtteid ja ideid luues mitmekesisust, võrdsust ja kaasatust meie ümber. Üheskoos oleme tugevamad ning saame koos mitmesuguste programmide ja praktikate kaudu toetada erinevate ühiskonnaliikmete vajadusi. Seega on koostöö ja võrgustike loomine kodunduse valdkonnas oluline tegevus.

Minule ainedidaktikuna pakkusid huvi just aine õppimise ja õpetamisega seotud teemad, õpetajate nägemusest ja väljakutsetest kestlikkuse teemade käsitlemisel ainetundide raames erinevates riikides.

 

Kas on midagi üllatuslikku sinu jaoks? 

Konverentsi ettekanded ja arutelud toetasid taaskord arusaama, kui lai on kodunduse temaatika. Oleme siin Eestis keskendunud pigem kodundusele kui õppeainele koolis ja meil on veel palju arengut, et esile tuua kodundust kui akadeemilist teadussuunda ülikoolis ja võimalusi kodundusalaste teadmiste rakendamiseks igapäevaelu kontekstis.

Milliseid kasulikke mõtteid endale noppida said sealt edaspidiseks? 

Suurte maailmakongresside valguses võib tõdeda, et kuigi meie kultuurid ja taust on erinevad, seisame me kodunduse valdkonnas silmitsi sarnaste väljakutsetega aine tähtsuse esiletoomisel, selle õppimisel ja õpetamisel. Mulle meeldis mõte, kaasata magistriüliõpilasi konverentsile oma uurimistöödest ettekandeid tegema, see on harukordne võimalus eriala propageerida ning järelkasvu kasvatada. 

Mida põnevat veel kongressi raames toimus?

Sellel kongressil toimus ühel päeval ka õuesõppe päev (Learning Day on the Move), mis hõlmas harivaid ekskursioone Atlantas ja selle ümbruses. Mina valisin selle päeva tegevuseks koolikülastuse, mille raames tutvusime Miller Grove High School’i gümnaasiumiastme kodundusõppe suundadega. Täpsustuseks lisan, et kodundus kannab Ameerikas nimetust „Family and Consumer Sciences“, mille alla kuulub 16 teemavaldkonda, alates toidust ja toitumisest kuni tekstiilide ja moeteemadeni välja. Keskkooli tasemel on tegemist juba esmase kutseõppega kus „Culinary Arts“ (kokanduskunst) suuna valinud õpilased saavad teadmisi ja oskusi toitlustuse suunas edasi liikumiseks. Selline külaskäik andis võimaluse näha ja kuulda palju olulist mida lihtsalt veebist ainekava lugedes paraku ei tunneta. Didaktikuna võimaldab see oma kogemust ka eriala üliõpilastega jagada.