Loodusblogi

LTI tudengid ja õppejõud läksid Metsaülikooli

Sellel aastal pakuti kolmele Tallinna Ülikooli tudengile võimalust Metsaülikoolis osaleda. Seekord võtsid üritusest osa keskkonnakorralduse ja bioloogia eriala tudengid.

pilt

Metsaülikool on elulistel teemadel inspireerivate mõtete ja aruteludeni jõudmise koht Kääriku spordi- ja puhkekeskuses, kuhu igal suvel augusti keskpaigas koguneb rahvas viieks päevaks, et üheskoos saada uusi teadmisi, mõtteid vahetada ja toredate inimestega aega veeta ning uusi tutvusi luua. Kõige selle juures on Metsaülikooli olulisim reegel, et aktsepteeritakse kõigi mõtteid ning ollakse orienteeritud lahenduste leidmisele. 

Igal aastal on Metsaülikooli teema erinev, kuid olenemata teemast on alati kaasatud kõiksugu erinevate valdkondade inimesed. 2023 aasta Metsaülikooli teemaks oli “Nähtav ja nähtamatu prügi”. Laager on loengute, paneelarutelude ja mõttekodade tihe ning vähesel vabal ajal on võimalus kasutada Kääriku puhkekeskuse mitmeid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi või hoopiski ümbruskonna matkaradasid avastada.

Hommikuti toimusid erinevatel teemadel mõttekojad, millest sai valida omale kõige huvipakkuvama ja see jäi samaks kogu Metsaülikooli vältel, et mõtete arutlemisega saaks jätkata sealt, kus pooleli jäädi ja ei tekiks kordusi.

Igal päeval toimus kaks loengut ja paneelarutelu. Eriala ekspert juhatas loenguga teema sisse ning seejärel toimusid ühised arutelu paneelid. Iga inimene sai küsida ja kõik said kaasa rääkida ja arutada ning kedagi ei kritiseeritud - kõik kuulati alati ära ja kõigi arvamused olid olulised. 
Õhtuti toimusid mõttekojad, kus osalejad said ise pakkuda välja teema, mida soovisid arutada ning koos teistega toimus mini-häkaton probleemidele lahenduste leidmiseks. Kõik loengud olid kaasakiskuvad, kuna valgustasid laagri temaatikat erineva nurga alt, andes teemast sügavama mõistmise. Hommikused ja õhtused mõttekojad andsid võimaluse teemale inimestele huvipakkuvatest vaatenurkadest läheneda või hoopis teiste südamel lasuvate teemade üle ühiselt arutleda ja neile lahendusi otsida.

Tallinna Ülikoolist pidas sellel aastal Metsaülikoolis loengut ületarbimisest loodus- ja terviseteaduste instituudist ökohüdroloogia professor Jaanus Terasmaa ning sama teema paneelarutelu juhtis koos temaga meie ülikoolist ka haridusteaduste instituudi teadur Grete Arro. Metsaülikooli toimkonna liikmena ja ühe programmi koostajana esindab Tallinna Ülikooli ka loodus- ja terviseteaduste instituudi neurofarmakoloogia külalisprofessor Jaanus Harro.

Metsaülikool annab seega võimaluse kohtuda ja mõtteid vahetada paljude erinevate erialade inimestega. Viie päeva jooksul arutatakse palju ja suhtluspartneritest võivad saada tulevased äripartnerid, head sõbrad või lihtsalt mõttekaaslased. Viimasel õhtul toimub ka traditsiooniline Metsaball, kus avaneb võimalus uusi tutvusi veelgi tugevdada. Sellel aastal oli Tallinna Ülikool esindatud kolme loodus- ja terviseteaduste instituudi tudengiga, kuid Metsaülikool ootab tudengeid väga erinevatelt erialadelt, sest kõigile on seal midagi. Meeldejäävaim oli sealne avatud õhkkond, kuna laagri reeglistik võimaldas kõigil avaldada eri seisukohti nii, et mitte kedagi ei kritiseeritud ja kõik kuulati ära ning kõigi arvamused olid kaalult võrdsed. Kindlasti on plaan kunagi uuesti minna!

Järgmine Metsaülikool toimub 14.-18. augustil 2024, teemal “Mida eestlane usub?” ning ikka Käärikul.

Fotode autor: Kaspar Roost

pilt