Loodusblogi

Martin Küttim: „Looduse uurimine on vaheldusrikas tegevus“

Martin Küttim Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudist kaitses oma doktoritöö „Ecophysiology of Boreal Mire Mosses – Effects of Winter Conditions and Consequences of Climate Change“ („Talviste keskkonnatingimuste ja kliimamuutuste mõju boreaalsete soosammalde ökofüsioloogiale“) 2020. aasta detsembris. Intervjuus räägib ta lähemalt, kuidas jõudis oma töö teemani ning kuidas enda motivatsiooni kõrgel hoida.

Martin Küttim

Kuidas jõudsid õpingute jooksul oma uurimisteema juurde?

Huvitusin varakult soodest ja keskendusin seetõttu juba alates seminaritööst sooökosüsteemide uurimisele. Kolmandal kursusel Jyväskylä Ülikooli talvekoolis käies kuulsin esmakordselt talviste keskkonnatingimuste mõjust taimedele ning mind hakkas huvitama, kuidas need sooökosüsteeme mõjutavad. 

Doktoritöö kirjutamine on suur töö ja vajab kindlasti pidevat enese motiveerimist. Millised olid selle teekonna jooksul Sinu nii-öelda nipid, kuidas järjepidevalt oma tööga tegeleda, et edukalt lõpptulemuseni jõuda?
Mu uurimistöö teema oli minu jaoks nii põnev, et huvi selle vastu juba iseenesest motiveeris. Teiseks on looduse uurimine vaheldusrikas tegevus rohkete välitööde, laborianalüüside, numbritega mängimise ja lugemise-kirjutamisega, seega kui ühest tegevusest ära väsida, saab vahepeal midagi muud teha. Ja mitmed head inimesed aitasid ja motiveerisid.

Kuidas muudab Sinu uurimistöö maailma?
Seda, et taimedega midagi ka külmal talvel toimub, on kohati ka loodusteaduste taustaga inimestel raske mõista. Selles osas osutab see talvede olulisusele taimkatte jaoks ning jätab inimeste teadvusesse tõsiasja, et ökosüsteeme ei panda vaatamata pakasele ja lumele mitmeks kuuks pausile. Töö loodusteaduslik tähendus on ehk näidata, kuidas prognoositud kliimamuutuste realiseerumisel sooökosüsteemid sellele reageerivad ning millised muutused taimkattes võivad sellega kaasneda.

Millised on Sinu elus kõige olulisemad väärtused ja tõekspidamised, mille järgi elada? 
Hindan väga heatahtlikkust ja abivalmidust ning püüan heade inimeste vastu tänulikkust üles näidata. Oma tegemistesse pühendun piisavalt, et tulemus oleks korralik ja endal pärast hea tunne jääks.