Loodusblogi

TLÜ kalender 2021: millega tegeleb ökoloogia keskuse teadur Egert Vandel?

TLÜ 2021. aasta kalendri novembrikuu keskmes on loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskuse teadur ja ansambli Herald kitarrist Egert Vandel. Uurime, mis tal hetkel käsil on ja kuidas ta oma vaba aega sisustab.

 loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskuse teadur ja ansambli Herald kitarrist Eger Vandel

Millised uuringud ja projektid on teil hetkel käsil?

Hetkel käimasolevad ja kohe käima minevad projektid on seotud väikejärvedega. "Loode-Eesti järveelupaigatüüpide inventuur" projektiga seoses hindame peamiselt Loode-Eesti mandri osa ja Osmussaare rannikulõugaste e. laguunide seisundit. Rannikulõugastele on iseloomulik omapärane taimestik (mändvetikad) ja madal ning tihti kergelt soolane vesi. Rannikulõukad on veekogud, kus inimesed tavaliselt ei juhtu käima.

„Kindel on see, et ilma teaduseta tulevikku meil ei ole."

Kohe aga alustame Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate seisuveekogude veemahtude kaardistamisega. Projekti eesmärk on kaardistada veehaardesse kuuluvate veekogude sügavused ja seeläbi ka mahud. Loodavad sügavuskaardid ja GIS mudelid võimaldavad läbi mängida erinevaid stsenaariume nii veetarbe kui klimaatiliste tingimuste muutustes ning mudeldada kuidas need muutused mõjutavad Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude veevaru ja seisundit. Saadavad andmed tagavad veehaarde teadmispõhise veemajandamise ja seeläbi parema joogivee kvaliteedi.

Mis teid inspireerib ja sütitab?

Raske küsimus. Kindlasti tuleks vahet teha, mis inspireerib ja mis motiveerib tegutsema. Motiveeriva jõuna tooksin välja pere ja lähedased. Töö ja hobide osas on väga suur roll ka inimestel kellega ma läbi käin. Kui nn meeskond on hea, siis tegevused sujuvad. Inspiratsioon on aga keerulisem küsimus. Muusikavaldkonnas inspireerivad mind vast inimloomuste mitmekesisus ja ühiskondlikud protsessid. Töös on oluline tegevuse ja mõttevabadus. Nii nagu tööl, armastan ka vabal ajal võimalusel viibida looduses. Mind inspireerib vabadus ja julged mõtted.

Lisaks teadusele – kas teil on mõni hobi või tegevus, mis keha ja vaimu virgutavad?

Hobisid on mitmeid, kuid peamiselt võib välja tuua kaks: kitarri mängimine heavy metal ansamblis Herald ja kalapüük. Heraldis olen mänginud juba 21 aastat, välja on antud neli albumit ja omajagu suuremaid ja väiksemaid kontserte. Muusika ja laulusõnade kirjutamine on hea viis endas kuhjunud mõtteid ja emotsioone välja elada. Kalapüük on aga vaimule ja kehale teistmoodi hea, saab ennast täiesti välja lülitada, viibida looduses ning lihtsalt olla. Vastavalt ajalistele võimalustele katsun iga aasta tegeleda nii vabavee kui ka talvise kalapüügiga.

Milline on teaduse tulevik? Kuhu teadus liigub?

Oleme hetkel väga kiiresti muutuvas maailmas, seega on väga raske spekuleerida, kuhu teadus liigub. Mis on teaduse tulevik? Ei tea, kuid kindel on see, et ilma teaduseta tulevikku meil ei ole.