Avalik loeng

Ökoloogia keskuse seminar: "Metsaomanike ja metsaühistute uuringute tulemused"

Ökoloogia keskuse reedene teadusseminar , 22. novembril kell 9.00, M523.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

22.11.2019 kell 09:00 - 10:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Sellel reedel, 22. novembril kell 9.00 ökoloogia keskuse reedesel seminaril (M523) teevad ettekande metsaomanike ja metsaühistute uuringute tulemustest ökoloogia keskuse vanemteadur Mihkel Kangur ja nooremteadur Martin Küttim

Sel reedel annavad Mihkel Kangur ja Martin Küttim ökoloogia keskuse seminaril ülevaate kahest metsandusalasest uuringust mille nad on sel aastal koos partneritega läbi viinud. Esimene uuring käsitles Eesti metsaomanikke ja selle eesmärgiks oli saada ülevaade metsaomanike arusaamadest, väärtushinnangutest, teadmistest ning kavatsustest oma metsade kasutamisel. Küsitluse tulemused on üheks sisendiks metsandust puudutavate meetmete väljatöötamisel Eesti metsanduse arengukavas aastateks 2021–2030 ning Eesti Ühise Põllumajanduspoliitika strateegiakava metsanduskomponendi kavandamisel. Uuringu lõppraportiga saab tutvuda Erametsakeskuse kodulehelt SIIN.

Uuring viidi läbi koostöös Turu-Uuringute AS-ga. Teine uuring käsitleb Eesti metsaühistuid ja selle ülesandeks on uurida: Missugused on metsaühistute poolt pakutavad kvaliteetsed teenused, mida peaks metsaomanik saama üle kogu riigi? Kuidas tagatakse nende teenuste kättesaadavus metsaühistute (edaspidi ka ühistu) poolt? Kuidas siduda erametsanduse toetused metsaühistu poolt pakutavate teenuste kvaliteediga? Mõlema uuringu tellijaks on Erametsakeskus. Uuringutes osalesid Mihkel Kangur ja Martin Küttim, koostöös Silja Lassur Avatud Akadeemiast ja Aado Keskpaik.   

Seminar on avatud kõigile huvilistele.

Ökoloogia keskuse seminare on võimalik jälgida ka otse keskuse Facebooki lehel.