Avalik loeng

Ökoloogia keskuse seminar: Oliver Koit "Ühe Eesti väikejõe ja karstunud põhjaveekihi vastastikmõjudest“

Ökoloogia keskuse reedene teadusseminar "Ühe Eesti väikejõe ja karstunud põhjaveekihi vastastikmõjudest“, 15. novembril kell 9.00, M523.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

15.11.2019 kell 09:00 - 10:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Sellel reedel,15. novembril kell 9.00 ökoloogia keskuse reedesel seminaril (M523) teeb ettekande LTI doktorant ning ökoloogia keskuse nooremteadur Oliver Koit.

Eestis ammutatakse ligikaudu 33% joogi- ja olmeveeks tarbitavast põhjaveest just maapinnalähedastest karbonaatkivimite põhjaveekihtidest. Üldjuhul on need põhjaveekihid vähemal või rohkemal määral karstunud. See tagab nende veekihtide veeandvuse, kuid muudab need ka reostuse suhtes haavatavaks. Oma doktoritöö raames uurib Oliver pinna- ja põhjavee hüdrodünaamilisi ja -keemilisi vastastikmõjusid Eesti karstunud põhjaveekihtides.

Käesoleva aasta oktoobris ilmus Oliveri ja kaasautorite sulest teadusartikkel ühes veeteaduste tippajakirjas Journal of Hydrology. Artikkel “Spatiotemporal assessment of humic substance-rich stream and shallow karst aquifer interactions in a boreal catchment of northern Estonia” käsitleb ühe Eesti tuntuima, Tuhala karstisüsteemi rolli maapinnalähedase põhjavee kvaliteedi kujundamisel olukorras, kus karstisüsteemi neeldub huumus(humiin)ainerikka veega väikejõgi.

Seminar on avatud kõigile huvilistele.

Ökoloogia keskuse seminare on võimalik jälgida ka otse keskuse Facebooki lehel.