Teadus

Eksperdid arutlevad Tallinna Ülikoolis kolm päeva elukeskkonna kestlikuse üle

Keskkonnamõju hindamisega tegelevad eksperdid, ametnikud ja teadlased Põhja- ja Baltimaadest on kogunenud 30. septembrist kuni teisipäeva, 2. oktoobrini Tallinna Ülikooli konverentsikeskusesse arutama, kuidas planeerimise käigus muuta elukeskkond kestlikumaks.

Elukeskkond

Tegemist on järjekorras teise Põhja- ja Baltimaade mõjuhindamise konverentsiga, mis kaasab üle 80 planeeringute ja mõjuhindamisega seotud erialaeksperdi 14 riigist.

  Konverentsi põhirõhk on mõjuhindamise tulemuslikkuse tagamisel, et planeerimisprotsessis asjaosaliste pakutud sobivaim lahendusvariant tagaks parema elukeskkonna tänastele ja tulevastele põlvkondadele.

  „Arengukavade ja planeeringute elluviimise ning ehitustegevuse kaudu mõjutatakse meie kõigi elukeskkonda. Keskkonnamõju hindamise eesmärk on aidata kaasa selliste plaanide loomisele, mis väärtustavad looduskeskkonna, inimese tervise ja heaolu ning kultuuriväärtuste head seisundit,“ märkis Heikki Kalle, üks rahvusvahelise konverentsi korraldajatest.

  Olgugi, et keskkonnamõju hindamisel on pikk ajalugu ja laialdane praktika, eeldavad uued väljakutsed maakasutuses ja selle keskkonnamõjuga arvestamine pidevat tähelepanu ja uuendusi.

  Konverentsil käsitletakse metoodilisi ja praktilisi võimalusi, kuidas mõjuhindamine laiemalt saab tasakaalustada erinevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke huvisid otsusetegemise protsessis ning kuidas jõuda kestliku arengu eesmärkideni nii üleilmselt, piirkondlikult kui kohalikul tasandil.

  Esinejate on mitmed mõjuhindamise valdkonna suurkujud – Maria Partidario Lissaboni Ülikoolist, Thomas Fischer Liverpooli Ülikoolist, Lone Kørnøv Aalborgi Ülikoolist ja Jos Arts Gröningeni Ülikoolist. Konverentsi Eesti-poolsed korraldajad on Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Keskkonnainstituut, SEI Tallinn ja Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing.

  Lisateave: 

  Helen Sooväli-Sepping

  helen.soovali@tlu.ee