konverents

GroundEco projekti avalik seminar

Põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide kontseptuaalsed mudelid seminar/koolitus toimub 28. märtsil Keskkonnaministeeriumis. Seminar toimub inglise keeles.

eco

Eesti Geoloogiateenistuse keskkonna- ja hüdrogeoloogia osakond korraldab seoses GroundEco projektiga avaliku seminari kontseptuaalsete mudelite koostamisest lähtudes põhjavee ja ökosüsteemide omavahelistest seostest.

Üritus toimub 28.märtsil algusega kell 9.30 Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, Tallinn). Seminar toimub inglise keeles.

Täpsema info leiad Eesti Geoloogiateenistuse kodulehel.

Osalemiseks täitke registreerimise vorm hiljemalt 15.03.2019.

Tallinna ülikooli ökoloogia keskus osaleb Eesti-Läti Interregi projektis GroundEco Põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide ühine haldamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas.

Projekti eesmärk on põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide (nt allikasood) seisundi hindamismeetodite rakendamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas. Lisaks jagatakse omavahel teadmisi kasutatavatest metoodikatest ning arendatakse kahe riigi vahelist andmevahetust piiriüleste põhjaveekogumite majandamiseks.