Avalik loeng

Kahe ülikooli rektorid annavad teadusseminari

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus korraldab 8. mail oma järjekordset seminari. Seekordne seminar on pühendatud ajuteadustele. Seminaril „Ajuteadused: rektorite eri“ esinevad kahe ülikooli rektorid: Tartu Ülikooli rektor, neurokirurgia professor Toomas Asser ja Tallinna Ülikooli rektor, keemiaprofessor Tiit Land.

KNT

8. mail kell 11 toimub TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse järjekordne seminar „Ajuteadused: rektorite eri“, ruumis A543. Seminaril esinevad ettekannetega kahe ülikooli rektorid: Tartu Ülikooli rektor, neurokirurgia professor Toomas Asser ja Tallinna Ülikooli rektor, keemiaprofessor Tiit Land. Seminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Mõlema ülikooli rektorite teadusalased huvid on seotud ajuteadustega. KNT seminaril on suurepärane võimalus kuulata kahe ajuteadlase ettekannet, kusjuures mõlemad puudutavad oma ettekannetes erinevatest paradigmadest lähtudes neurodegeneratiivseid haiguseid. 

Ettekannetest lähemalt

Toomas Asseri ettekanne „Peaaaju süvastimulatsioon - liigutushäirete ravimeetod elektriga“ kirjeldab neurodegeneratiivsete haiguste kliinilist käsitlust rõhuasetusega Parkinsoni tõvele. Ettekandes antakse ülevaade aju süvastimulatsiooni meetodist ja selle kasutamisest Eestis.

Tiit Landi ettekandes „Aju biokeemiku pilgu läbi: kas raud on aju jaoks hea?“ tuleb juttu seostest raua ainevahetuse, oksüdatiivse stressi ja põletikuliste protsesside vahel, mis võivad olla seotud neurodegeneratiivsete haigustega nagu Alzheimeri tõbi ja Parkinsoni tõbi.

Nii prof Toomas Asseri kui prof Tiit Landi panused ajuteadustesse on märkimisväärsed. Seda kinnitavad ka saientomeetrilised andmed.  

Esinejatest lähemalt

Toomas Asser on Google Scholar andmetel publitseerinud 1994-2019 aastatel 89 publikatsiooni (indekseeritud andmebaasides kajastatuna), tema töid tsiteeritakse aastas keskmiselt 32,2 korda. Kokku on tsiteeritud tema töid 806 korda, seejuures h-indeks on 16, g-indeks on 27. Esimene kõige enam tsiteeritud publikatsioon on:  Liigant, A.  Haldre,S.  Õun, A., Linnamägi, Ü., Saar, A., Asser,T.,  Kaasik, A.-E. (2001) Seizure Disorders in Patients with Brain Tumors. European Neurolology, 45, 46-51 (seda tööd on tsiteeritud 101 korda). Ja teine enim tsiteeritud publikatsioon on: Rätsept, T., Asser, T. (2001) Cerebral hemodynamic impairment after aneurysmal subarachnoid hemorrhage as evaluated using transcranial Doppler ultrasonography: relationship to delayed cerebral ischemia and clinical outcome. Journal of Neurosurgery, 95, 393-401 (seda tööd on tsiteeritud 94 korda). Toomas Asseri viimased 3 kõrgetasemelist publikatsiooni aastatest 2018-2019 käsitlevad Parkinsoni tõbe. 

Tiit Land on Google Scholar andmetel publitseerinud 1991-2019 aastatel 44 publikatsiooni (indekseeritud andmebaasides), teda tsiteeritakse aastas keskmiselt 64,1 korda. Kokku on tsiteeritud tema töid 1795 korda, seejuures h-indeks on 24 ja g-indeks on 42. Esimene kõige enam tsiteeritud publikatsoon on:  Pooga,M., Kut, C., Kihlmark, M., Hällbrink, M., Fernaeus, S., Raid, R., Land, T., Hallberg, E., Barfai, T.,  Langel., Ü.  (2001) Cellular translocation  of proteins by transportan. The FASEB Journal, 15,  8 (seda tööd on tsiteeritud 208 korda). Teine enim tsiteeritud publikatsioon on: Land, T., Rouault, T. A. (1998). Targeting of a Human Iron–Sulfur Cluster Assembly Enzyme, nifs, to Different Subcellular Compartments Is Regulated through Alternative AUG Utilization. Molecular Cell, 2, 807-815 (seda tööd on tsiteeritud 175 korda). Tiit Landi viimane kõrgetasemeline publikatsioon 2017 aastast on pühendatud kardiovaskulaarsete haiguste riskifaktoritele. 


Registreeri seminarile