Teated

Kümme Eesti järve said uued sügavuskaardid

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskuse teadlaste koostatud väikejärvede batümeetrilise seire aruanne on nüüd kõigile avalikult kättesaadav.

Järveseire

batümeetrilise seiretöö eesmärgiks oli iga-aastases seires oleva (nn pidevseire järvede) kümne Eesti väikejärve - Endla järve, Pühajärve, Rõuge Suurjärve, Suurlahe, Uljaste järve, Viitna Pikkjärve, Ähijärve, Kooru järve, Äntu Sinijärve ja Tõhela järve sügavuskaardistamine koos tulemuste tõlgendamisega ning kus võimalik, seal tulemuste mõningane võrdlemine varasemate mõõdistuste tulemustega. Batümeetrilise seire osadeks olid antud töös sügavuse mõõdistamine kaasaegsete vahenditega, sügavuskaartide loomine ja morfomeetriliste näitajate arvutamine.

Tutvu raportiga: https://bit.ly/jarveseire2020.

Ökoloogia keskuse väikejärvede batümeetrilise seire

Uued sügavuskaardid said Viitna Pikkjärv, Uljaste järv, Äntu Sinijärv, Endla järv, Pühajärv, Ähijärv, Rõuge Suurjärv, Tõhela järv, Suurlaht ja Koorujärv.


Töö läbiviijad: Egert Vandel, Tiit Vaasma, Marko Vainu, Jaanus Terasmaa